Nordgauzug in Lappersdorf 2012

SAM_0896SAM_0897SAM_0899SAM_0900SAM_0901SAM_0902SAM_0903SAM_0904SAM_0905SAM_0906SAM_0907SAM_0908SAM_0909SAM_0910SAM_0911SAM_0913SAM_0914SAM_0915SAM_0916SAM_0917SAM_0918SAM_0921SAM_0922SAM_0924SAM_0925SAM_0926SAM_0931SAM_0932SAM_0933 

Nordgauzug in Lappersdorf 2012
Foto Faltenbacher - ... ab Sulzbach-Rosenberg
10.06.2012